HepyBejby … miesto, kde sa rozvíjam


HepyBejby je kurz určený pre deti vo veku od 6 – 36 mesiacov, ktorý sa prostredníctvom špecifických
aktivít a hier zameriava na podporu celkového psychomotorického vývoja. Kombinuje zábavné
tematické hry a štruktúrované pohybové aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju jemnej a hrubej
motoriky, rozvoj zmyslov a podporu sociálneho a rozumového vývoja.
Cieľom kurzu Hepy Bejby je, aby sa hra pre dieťatko stala potešením, zábavou, a zároveň mu poskytla
množstvo informácií a podnetov, prostredníctvom ktorých získa skúsenosti so zvukmi, akciami a
reakciami, dejmi, príčinou a následkami, rôznymi materiálmi, a súčasne aj citmi a vzťahmi.
Prečo kurz HepyBejby?

 • Zameriava sa na všestranný rozvoj dieťatka
 • Kombinuje senzorické aktivity s aktivitami na podporu jemnej a hrubej motoriky tak, aby
  prispievali k celkovému rozvoju psychomotorického vývoja
 • Nesústreďuje sa na jednu špecifickú metódu vzdelávania, ale kombinuje a podporuje prvky
  viacerých prístupov
 • Každý týždeň predkladá inú tému hier a činností a využíva tak klasické, ako aj netradičné hračky
  a inovatívne pomôcky
 • Podporuje adaptáciu dieťatka v kolektíve a jeho socializáciu v kolektíve
 • Poskytuje deťom priestor pre zábavu a radosť z hry prostredníctvom jedinečných zážitkových
  činností a aktivít
 • Je vhodnou prípravou pre nástup do materskej školy
 • Je miestom pre aktívne trávenie času hrou s mamičkami 
  V súlade so základnou ideou chápania psychomotorického vývoja sú 60 minútové lekcie HepyBejby
  sú rozdelené na tri časti (spoznávanie častí tela, spoločné aktivity a hry na podporu jemnej motoriky
  a pohybové cvičenia na podporu hrubej motoriky), ktoré vytvárajú komplex zážitkovej hry pre rozvoj
  dieťatka.
  Lekcie prebiehajú buď individuálne, vo dvojici alebo skupinovo. Lekcie sú tematické, pričom každý
  týždeň kurz prináša novú tému, čím dieťatku neustále predkladá nové podnety, zážitky a rozširuje
  obzory. Všetky aktivity a hry sú prispôsobené vekovej skupinke a schopnostiam bábätiek, berú do
  úvahy individualitu dieťatka.
  V súčasnom období kurz HepyBejby prebieha v štyroch vekových skupinách: 6-11 mesiacov, 12- 18
  mesiacov, 18-24 mesiacov a 24 – 36 mesiacov, a to na troch miestach: v sídle HepyBejby na
  Rastislavovej ulici 7 v Košiciach, vo FUN Relaxačno-športovom centre v Malej Ide a v Materskom
  centre BuBu v Moldave nad Bodvou.
  Viac informácií o kurze a referencie mamičiek možno nájsť na stránke www.hepybejby.sk