Denník LOVCOV PERÁL – 28.07.2021

28.07.2021

Lovci z kmeňa Bajau nám dnes mali doniesť poklad. Cestovali dlho. Pri pristávaní, však, mali nehodu. Poklad im spadol a pri páde sa rozdelil na tri časti modrú, žltú, fialovú.

My sme sa tiež rozdelili na tri skupiny podľa týchto farieb. Vyrobili sme si čelenky, aby každý vedel k akému družstvu patrí a vybrali sme sa po stopách lovcov. Každý hľadal poklad svojej farby. Hľadali sme indície, plnili úlohy, vymysleli vlastný pokrik:

„Žltá farba tá je naj, rýchlo za ňou utekaj,“

„Keď uvidím tím Radam, na kolená strachom padám.“

„Najlepší lovci budeme, my náš poklad nájdeme.“

Na konci sa každý dostal k sladkej odmene.